Zásady ochrany soukromí

Správce osobních údajů Domácí péče MAVEA s.r.o., Medkova 1315/21, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 288 297 01 (dále pouze jako „Správce“) vydává v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“) Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 toto prohlášení:

 

1. Vymezení pojmů

Osobní údaj. Osobním údajem je každá informace o fyzické nebo právnické osobě, díky které lze tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat. Za osobní údaje jsou považovány: jméno, adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, fotografie, kamerový záznam, IP adresa.

Citlivý údaj. Zvláštní kategorie osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Správce tyto údaje neshromažďuje.

Správce údajů. Správcem údajů je subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování odpovídá. Správcem údajů v tomto případě je společnost Domácí péče MAVEA s.r.o.

Zpracovatel údajů. Třetí subjekt, který na základě smlouvy pro správce zpracovává předané osobní údaje subjektů údajů.

Subjekt údajů. Subjektem údajů je fyzická nebo právnická osoba, jíž se osobní údaje týkají.

Oprávněný zájem. Oprávněné zájmy správce se mohou stát právním základem zpracování osobních dat za předpokladu, že nepřevažují zájmy subjektu údajů. Zpracování osobních údajů pro účely přímého (direct) marketingu správce v mezích legitimního očekávání je považováno za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu. Pro tento právní základ souhlas není potřeba.

 

2. Sběr a použití informací

Informace shromažďované správcem údajů jsou pouze v podobě standardně dostupných automatických informací z vašeho počítače a prohlížeče, tj. IP adresa, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky. Data jsou anonymizována.

Informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro zlepšení fungování našich webových stránek a pro statistická vyhodnocení přístupu.

 

3. Předávání informací třetím stranám

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnosti. Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám.

 

4. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (správce webových stránek).

 

5. Cookies

Naše webové stránky ukládají cookies. Jedná se o krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější.

Na tomto webu používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

 

6. Souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.